طراحی وب سایت


0 تومان
جهت تعرفه سایر سرویس ها تماس بگیرید
ایمیل
علیرضا حسن زاده
09383744270
gold1@chmail.ir
650,000 تومان
سایت شخصی حرفه ای
450,000 تومان
سایت شخصی معمولی
500,000 تومان
فروشگاه اینترنتی(قالبی حرفه ای)
طراحی فروشگاه اینترنتی برای شما
قبل از خرید تیکت بدهید تا توضیحات بیشتری برایتان ارسال کنیم
امنیت این سرویس به دلیل اینکه هاست به شما تحویل داده میشود به پارسی دیزاین مربوط نمیشود
هزینه دامنه و هاست طبق تعرفه روز جدا دریافت می شود